Duurzaam telen

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO)

is voor Montana Lisianthus net zo natuurlijk als ademhalen. Montana Lisianthus kiest voor kwaliteit en duurzaamheid. Het bedrijf is toegerust om milieuvriendelijk te telen. De kas is gekwalificeerd als Groen Label Kas. Dat wil zeggen een tuinbouwbedrijf dat is ingericht voor het bedrijfsmatig telen met een lagere milieubelasting en draagt zo bij aan duurzame glastuinbouw.

We produceren op milieuvriendelijke manier stroom en warmte. De CO² die vrijkomt wordt daar waar mogelijk weer ingezet om als voedingsstof
door de Lisianthus te worden omgezet in groen. Restwarmte is er niet want over-produceren is iets wat we niet doen. Wanneer de stroombehoefte voor de bloemen wel groter is wordt dit als groene stroom ingekocht. Montana Lisianthus streeft naar een zo duurzaam mogelijke teelt die bijdraagt aan maatschappelijk verantwoord ondernemen.

Milieu Project Sierteelt (MPS) 

Montana Lisianthus is vanzelfsprekend ook deelnemer aan het MPS-keurmerk. Kwekers die daarvoor in aanmerking komen, telen verantwoord en voldoen aan alle milieu- en veiligheidseisen. Door nauwkeurige registratie van bijvoorbeeld energie, voedingsstoffen en gewasbeschermingsmiddelen via de MPS-programma's worden we als ondernemer gestimuleerd om duurzaam te denken. We letten op hygiëne en veiligheid en afvalscheiding is een natuurlijk gegeven voor Montana Lisianthus.

MPS

MPS startte in 1993 als regionaal Milieu Project Sierteelt, maar is nu een organisatie die actief is in meer dan veertig landen. Met de oprichting van MPS werden stappen gezet naar marktgericht en maatschappelijk verantwoord ondernemen. MPS ontwikkelde een certificeringsschema om de milieubelasting in de sierteelt te verlagen. Voor het certificaat wordt onder ander gekeken naar het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen, voedingsstoffen, energie en afval.